“De complexiteit van mijn werk maakt het leuk en uitdagend”

Jeroen Bloks

Informatie- en Portfoliomanager

Jeroen Bloks

ONVZ heeft twee Informatie- en Portfoliomanagers (IPM). We hebben beiden een andere achtergrond, een andere invalshoek bij veel onderwerpen en we vullen elkaar daardoor goed aan. Er is duidelijk vertrouwen onderling en vanuit de organisatie, waardoor het voor ons eenvoudig is om onderwerpen vanuit meerdere perspectieven te belichten en daarmee een betere basis voor besluitvorming te bieden. Wij werken binnen het team Data & Informatie met alle Business Intelligence specialisten en Business Analisten. Dat is prettig, want we hebben elkaar hard nodig om de organisatie tijdig de juiste (beslis)informatie te leveren. De verschillen tussen de functies zorgen er in deze samenwerking voor dat we met elkaar een completer beeld van de huidige situatie en de kansen en bedreigingen van veranderingen kunnen schetsen.

ONVZ is in verandering richting een organisatie met Lean en Agile werkwijzen. Dat betekent dat ook generieke processen met deze werkwijzen te maken hebben, waarbij we voor het portfoliomanagement het framework van SAFe inzetten.

Ik ondersteun de organisatie om inzicht te krijgen in de volgende vraagstukken:

  • Weten waar je naar toe wilt
  • Weten wat je nodig hebt
  • Krijgen wat je nodig hebt
  • (Be)Houden wat je hebt
  • Goede samenwerking

Dit zijn vaak al complexe vraagstukken op zichzelf en in combinatie natuurlijk alleen maar complexer. De uitdaging zit daarbij in het zoeken naar de optimale mix om te komen tot optimale resultaten.

In de huidige fase waarin ONVZ verkeert met de vele veranderingen waarmee we te maken hebben, leggen we vanuit portfoliomanagement de focus op “Krijgen wat je nodig hebt.” en “Goede samenwerking”.

Dat kan lastig zijn, want we pakken graag alle verbeterpunten op die we zien – en daarnaast ook nog eens het liefst die onderwerpen die ons het meest aan het hart liggen. Voor ons als Informatie en Portfoliomanagers dus een dagelijkse uitdaging, die ons helpt om van andere collega’s te vragen hetzelfde te doen in het kader van “Optimize the work NOT done”.

Het is fantastisch om dit te mogen begeleiden. De complexiteit maakt het erg leuk en uitdagend om te helpen bij het vinden van oplossingen, het tempo op te voeren, “In-Control” te blijven, de kwaliteit te verbeteren en meer toegevoegde waarde te leveren.

 

Bekijk alle verhalen

Facebook Twitter Linkedin