Onze geschiedenis

Al bijna 80 jaar zorgverzekeraar

ONVZ is in 1933 gestart als zorgverzekeraar, en is dat ook altijd gebleven. Een bewuste keuze. Want als organisatie zonder winstoogmerk is ons belangrijkste doel om mensen zo goed mogelijk te begeleiden naar de juiste zorg. In 2008 vierden wij onze vijfenzeventigste verjaardag.

Vanuit Wit-Gele Kruis

Het begon allemaal in 1933. ONVZ werd toen opgericht als ‘Onderlinge Nationale R.K. Vereniging tegen de kosten van Ziekenhuisverpleging en Operatie’. Ontstaan vanuit het katholieke Wit-Gele Kruis en met Utrecht als vestigingsplaats. In die begintijd verzekerden wij alleen de kosten van verpleging, operaties en ziekenvervoer.

In 1950 is onze naam gewijzigd in ‘Onderlinge Nationale Verzekering tegen Ziekenhuiskosten (O.N.V.Z.)' en in 1990 werd het ‘ONVZ Ziektekostenverzekeraar’. ONVZ verhuisde toen ook naar een andere plek in Midden-Nederland: naar Houten (aan de Molen). Waar we nu nog steeds met veel plezier gehuisvest zijn. Met ingang van 1999 gebruiken wij de naam ‘ONVZ Zorgverzekeraar’.

Vereniging: geen winstoogmerk

Van oudsher is ONVZ een vereniging – een coöperatieve zorgverzekeraar – zonder winstoogmerk. Onze verzekerden zijn lid van de vereniging en een Raad van Afgevaardigden treedt op als vertegenwoordiger van alle leden. Er zijn geen aandeelhouders. De behaalde winst komt ten goede aan de verzekerden.

Meerdere labels

ONVZ is de afgelopen jaren fors gegroeid en werkt onder meerdere labels. In 2004 namen wij de ziektekostenportefeuille over van Allianz Nederland en Nationale-Nederlanden, per 1 januari 2006 de ziektekostenportefeuille van VvAA en per 1 januari 2010 de ziektekostenportefeuille van PNO Ziektekosten. Op dit moment werkt ONVZ onder de labels ONVZ Zorgverzekeraar, VvAA zorgverzekering en PNO Ziektekosten.

Beste zorgverzekeraar

ONVZ heeft een goede naam als innovatieve en slagvaardige zorgverzekeraar. Onafhankelijk en met een stevige positie in de markt. Met zorg voor mensen. Niet voor niets wonnen wij met grote regelmaat de verkiezing tot 'beste zorgverzekeraar’.